مدیریت هدف‌گذاری

مدیریت اهداف بر اساس OKR

  هم‌گام   |   مدیریت هدف‌گذاری

چرا برای مدیریت اهداف باید از هم‌گام استفاده کنیم؟

هم‌گام سریع‌ترین، امن‌ترین و آسان‌ترین ابزار برای تعریف، پیگیری و گزارش‌گیری اهداف شماست.
با هم‌گام می‌توانید شفافیت در اهداف را در سازمان داشته باشید تا افراد حس اهمیت بیش‌تری داشته باشند.

انواع مختلف هدف

اهداف در سطح‌های سازمانی، تیمی و انفرادی قابل تعریف هستند. تمامی افراد در پیشبرد اهداف مشارکت دارند.

بروزرسانی یا Check-In

با بروزرسانی مقدار نتایج‌کلیدی می‌توانید اهداف خود را پیشرفت دهید. شما می‌توانید وضعیت نتایج‌کلیدی را تعیین کنید و یا بر عهده هم‌گام بگذارید تا به صورت خودکار وضعیت نتایج کلیدی را مشخص کند.

سطح دسترسی

هم‌گام به شما شفافیت در سازمان را پیشنهاد می‌دهد، البته سطوح دسترسی در نظر گرفته شده‌اند و عملیات مدیریتی بر روی OKRها تنها توسط مسئول هدف و افراد تعیین شده قابل دسترسی است.

وزن‌ها

اهداف و نتایج‌کلیدی دارای وزن هستند تا درجه اهمیت آن‌ها در پیشبرد وضعیت پیشرفت مشخص شود.

هم‌راستایی

اهداف در سطوح مختلف را هم‌راستا کنید تا چگونگی تاثیر اهداف سطح پایین بر اهداف سطح بالای سازمان برای همه مشخص باشد. درخت هم‌راستایی می‌تواند نمایش خوبی برای این موضوع باشد.

فرهنگ بازخورد در OKR

تعامل نقش سازنده‌ای در پیشبرد بهتر اهداف دارد. همگام ویژگی‌های بازخورد و نظرات را در بخش اهداف اضافه کرده است تا تعامل بین افراد بیشتر شود و حس همدلی و پشتیبانی در سازمان تقویت شود.

به سبک اینتل و گوگل هدف‌گذاری کنید!

اولین بار اینتل و سپس گوگل این روش را برای هدف‌گذاری انتخاب کرده‌اند اما امروزه شرکت‌های پیش‌رو بسیاری از OKR برای هدف‌گذاری استفاده می‌کنند. هم‌گام آماده است تا بهترین تجربه‌کاربری را در مدیریت و پیش‌برد اهدافتان داشته باشید!

پیشنهاد می‌شود اهداف از سطوح پایین به بالا با هم هم‌راستا باشند تا شفاف شود اهداف سطح پایین چگونه در محقق کردن اهداف سطح بالاتر نقش دارند. پس از هم‌راستا کردن اهداف شما می‌توانید یک درخت از تمامی اهداف هم‌راستا شده مشاهده کنید.

دوره زمانی یک بازه تاریخ است که شما می‌بایست در آن پیشرفت یک هدف را اندازه بگیرید. دوره‌های زمانی از بخش تنظیمات توسط مدیر سامانه قابل تعریف هستند.

خیر! هم‌گام محدودیتی در تعریف OKRها ندارد اما چارچوب OKR پیشنهاد می‌دهد شما ۳ تا ۵ هدف برای هر فرد در یک بازه زمانی داشته باشید.

بروزرسانی مقدار حال حاضر یک نتیجه کلیدی را چک‌این می‌گویند. پیشنهاد می‌شود چک‌این‌ها به صورت هفتگی انجام شود.