بازخورد

یک فرهنگ سازمانی سالم و قوی با بازخورد شروع می‌شود

  هم‌گام   |   بازخورد

بدون دردسر و در لحظه بازخورد بدهید و بگیرید

هم‌گام به شما کمک می‌کند تا در مورد جلسات، عملکرد و سایر موضوعات بتوانید در لحظه بازخورد خود را به اشتراک بگذارید.
با اشتراک بازخورد سریع و درلحظه، فرهنگ توسعه فردی و یادگیری در سازمان ارتقا خواهد یافت.

ارسال بازخورد

شما می‌توانید در هر زمانی و به هر شخصی در مورد موضوعات مشخص کاری بازخورد ارائه دهید. نحوه بازخورد دادن و صحبت در مورد مسائل کاری می‌تواند شخصیت تیمی و سازمانی شما را ارتقا بدهد.

درخواست بازخورد

اگر در مورد موضوعی نیاز به مشورت یا نظرخواهی از دیگران داشتید می‌توانید درخواست بازخورد را به افراد بفرستید تا با ارائه بازخورد به شما کمک کنند.

سطوح نمایش و بازخورد ناشناس

شما می‌توانید مشخص کنید بازخوردی که ارسال می‌کنید برای چه افرادی قابل نمایش باشد. همچنین هم‌گام قابلیت ارسال فیدبک به صورت کاملا ناشناس را دارا می‌باشد تا شما با خیال راحت و شفاف نظرات خود را به اشتراک بگذارید.

بازخوردهای شما بسیار ارزشمند است!

ما در هم‌گام محیطی فراهم می‌کنیم تا شما با آرامش و اطمینان بازخوردهای سازنده خود را ارائه دهید.

شما می‌توانید تعدادی از افراد سازمان را انتخاب کنید و از آن‌ها در مورد یک موضوع خاص بازخورد بگیرید. این دسته از بازخوردها برای افراد دعوت شده نمایش داده می‌شود.

تمامی افراد می‌توانند به صورت ناشناس بازخوردی برای یکدیگر ارسال کنند. این بازخوردها قابلیت پاسخ‌گویی و پیگیری نخواهند داشت.

با توجه به انتخاب بازخورددهنده، بازخورد شما تنها برای شما، برای شما و مدیر مستقیم شما و یا به صورت عمومی نمایش داده خواهد شد.

شما می‌توانید به تمامی افراد سازمان بازخورد بدهید و از آن‌ها بازخورد بگیرید.