Faq Categories: بازخورد

shape

بازخورد ناشناس جیست؟

شما می‌توانید تعدادی از افراد سازمان را انتخاب کنید و از آن‌ها در مورد یک موضوع خاص بازخورد بگیرید. این دسته از بازخوردها برای افراد دعوت شده نمایش داده ...