حال روزانه

حال روزانه؛ به کارمندان قدرت دهید

  هم‌گام   |   حال روزانه

چگونه ویژگی حال روزانه هم‌گام به سازمان‌ها کمک می‌کند؟

خوشحالی و رضایت کارمندان باعث افزایش بهره‌وری، فروش بالاتر، تعلق‌خاطر و خلاقیت بیش‌تر خواهد شد.

تصمیم‌گیری چابک

داده‌های بروز و واقعی به مدیران سازمان کمک می‌کند تا در زمان مناسب و به طور پیوسته تصمیم‌های مناسبی را برای بهبود رضایت کارمندان بگیرند.

تیم‌های خوشحال‌تر

کارمندان می‌توانند بازخوردهای خود را مطرح کنند، احساس اهمیت و راحتی بیش‌تری داشته باشند و بیش‌تر درگیر و مشتاق کار کردن باشند و در نتیجه کم‌تر به استعفا و ترک کردن محل کار فکر کنند.

شناسایی پتانسیل‌های سازمان برای بهبود

هم‌گام تجزیه و تحلیل ساختاریافته‌ای از داده‌های جمع‌آوری شده ارائه می‌دهد که به سازمان شما این امکان را می‌دهد تا نقاط ضعف و قوت و پتانسیل‌های قابل پیشرفت را شناسایی کنید.

ساده و در عین حال پر از ویژگی!

همین امروز با ایجاد یک کانال بازخورد جدید برای سازمان خود، افزایش رضایتمندی و حفظ کارکنان را آغاز کنید.

با ارزیابی حال روزانه، کارمندان می‌توانند در هر زمان نسبت به مسائل بااهمیت بازخورد دهند تا مدیران ر جریان مشکلات و موانع قرار گیرند. با ویژگی حال روزانه کیفیت محل و سبک کار خیلی بهتر و سریع‌تر بهبود پیدا خواهد کرد.

بله، ما به صورت پیش‌فرض دسته‌بندی‌هایی را تعریف کرده‌ایم اما قابلیت تغییر این دسته‌بندی‌ها نیز وجود دارد.

کاربر می‌تواند حالت‌های خوشحال، راضی، معمولی، ناراضی، ناراحت را در قالب شکلک‌ها (ایموجی) انتخاب نماید.

هر کاربر به صورت روزانه می‌تواند حال روزانه خود را در هم‌گام ثبت کند. در مرحله اول حال کلی ثبت خواهد شد و در مرحله دوم به صورت دلخواه کاربر می‌تواند دلیل حال خود را در قالب دسته‌بندی‌های مختلف بازخورد داده و در صورت نیاز نظر خود را نیز یادداشت نماید.