بازخورد ۳۶۰درجه چيست؟

shape

به طور کلی بازخورد سازنده در یک سازمان نقش مهمی در رشد شخصی کارکنان دارد و عملکرد آن‌ها را بهبود می بخشد. دريافت بازخورد به کارمندان کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کرده و انتظارات سازمان را بهتر درک کنند. در شرکت‌هایی که فرهنگ بازخورد رایج است، کارکنان انعطاف بیشتری در مورد دریافت بازخورد مثبت و منفی از خود نشان می دهند.

در شركت‌ها و سازمان‌ها ابزارها و روش‌های مختلفی برای ارائه بازخورد به کارکنان وجود دارد. بازخورد يا فيدبک ۳۶۰درجه یکی از این روش‌هاست که قصد داریم در این متن به توضیح آن بپردازیم.

فرآیند بازخورد ۳۶۰درجه

بازخورد ۳۶۰درجه که به آن بازخورد با چندين ارزياب نیز گفته می‌شود، فرآیندی است که در آن کارمندان از افرادی که در اطرافشان کار می‌کنند بازخورد دریافت می‌کنند. این افراد معمولا مدیران، همكاران، زيردستان و در صورت امكان مشتريان می‌باشند. این رای‌دهندگان معمولاً بین ۶ تا ۸ نفر هستند و توسط کارمندی كه قرار است مورد ارزیابی قرار بگيرد و سازمان انتخاب می‌شوند. همچنین خود كارمند نيز یک ارزیابی شخصی انجام می‌دهد. بازخورد ۳۶۰درجه معمولاً به عنوان ابزاری برای توسعه كارمندان مورد استفاده قرار می‌گيرد و هدف كلی اين ارزیابی توسعه مهارتی و رفتاری كارمندان می‌باشد. در بازخورد ۳۶۰درجه نظرسنجی‌ها مبتنی بر شایستگی است و رفتارها را می سنجد.

هدف از بازخورد ۳۶۰درجه چیست؟

هدف اصلی بازخورد ۳۶۰درجه این است که به افراد کمک کند تا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و بتوانند مهارت‌ها و رفتارهای خود را بهينه كنند و موثرتر از قبل عمل كنند. دریافت‌کنندگان بازخورد می‌فهمند که سایر افراد سازمان و همكارانشان چگونه آن‌ها را می‌بينند و چه نظری نسبت به آن‌ها دارند. به اين ترتيب می‌توانند خود را از طریق بینشی که از بازخورد ۳۶۰درجه بدست می‌آورند بهبود ببخشند.

بازخورد ۳۶۰درجه چه مزایایی دارد؟

  1. ایجاد خودآگاهی: همان‌طور كه گفته شد، كارمندان می‌توانند با دريافت و بررسی نتايج بازخورد ۳۶۰درجه نقاط قوت و ضعف خود را تشخیص دهند و روی تقويت كردن نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف خود تمركز كنند.
  2. تهيه و دريافت بازخورد از منابع متعدد: با كمك بازخورد ۳۶۰درجه می‌توان از تمامی افرادی که در اطراف یک کارمند کار می‌کنند مانند مدیران، همكاران، زیردستان و مشتریان بازخوردی كامل و جامع جمع‌آوری كرد.
  3. تشويق به رشد و توسعه كارمندان: بازخورد ۳۶۰درجه بر رشد کارمندان متمرکز بوده و به آن‌ها در توسعه مهارت‌های شخصی کمک می‌کند.
  4. افزايش كار گروهی: با كمك بازخورد ۳۶۰درجه اعضای تیم بيشتر از پيش نسبت به عملكرد يكديگر شناخت پيدا می‌كنند و این موضوع به آن‌ها کمک می‌کند تا به عنوان یک تیم کارایی بیشتری داشته باشند.
  5. كاهش جهت‌گيری در ارزیابی: به دلیل اینکه در بازخورد ۳۶۰درجه افراد بیشتری یک كارمند را ارزیابی می‌كنند سوگیری و نظرات مغرضانه كاهش می‌يابد.

۵ نکته مهم در اجرای بازخورد ۳۶۰درجه

  • از یک ابزار مناسب برای پیاده‌سازی موثر بازخورد ۳۶۰درجه استفاده كنيد.
  • هدف خود از انجام بازخورد ۳۶۰درجه را برای رای‌دهندگان و ارزيابان توضیح دهید.
  • اطمینان حاصل کنید که رای‌دهندگان صادقانه بازخورد می‌دهند.
  • پس از ارسال بازخورد توسط ارزيابان، گزارش مناسبی از آن را برای کارمند تهیه کنید.
  • در پایان، برگزاری يک جلسه گفتگو در مورد بازخورد با حضور یک مربی می‌تواند برای کارمند بسيار مفید باشد.